• Echtscheiding
  • Alimentatie

Als u ondernemer bent of gaat scheiden van een ondernemer, dan ligt een echtscheiding vaak net iets ingewikkelder. In veel gevallen lopen het bedrijf en privé in elkaar over. U werkt bijvoorbeeld samen in het bedrijf of u hebt een geldlening bij uw eigen bedrijf genomen om uw huis mee te financieren. Een echtscheiding kan voor de onderneming grote financiële gevolgen hebben.

Vaak hebben ondernemers huwelijks voorwaarden laten opstellen om de gevolgen van een echtscheiding te regelen. De uitleg van die voorwaarden kan soms tot discussie leiden. Of bij de afwikkeling stuit u op problemen. Zo dient mogelijk de waarde van (de aandelen in) de onderneming na de echtscheiding geheel of gedeeltelijk te worden gedeeld. Of heeft u of uw echtgenoot recht of de helft van de oudedagsvoorziening die in het bedrijf is opgebouwd. Dan moet er ineens veel vermogen worden vrijgemaakt. De vraag is dan of de onderneming dat kan dragen. Beide partijen hebben er vaak belang bij dat het bedrijf na de echtscheiding goed verder kan. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij hebben niet alleen verstand van jaarrekeningen en waardering van ondernemingen. Wij werken ook graag samen met uw accountant. We hebben bovendien goede contacten met financieel deskundigen en registervaluators. Zij kunnen u helpen bij de waardering van de onderneming en adviseren en begeleiden bij de afrekening.

 

 

Dit kunt u alvast doen:

Bij het berekenen van een reële kinder- of partneralimentatie, kunt u zeker een deskundige gebruiken. Dat geldt des te meer als een van u beiden een ondernemer is. Om de juiste partner- en kinderalimentatie te kunnen berekenen, is van belang te weten welk inkomen beide echtgenoten tijdens het huwelijk genoten. Het streven is dat alle partijen na de scheiding financieel kunnen doorleven zoals zij dat tijdens hun huwelijk gewend waren. Bij ondernemers is het vaak lastig te bepalen wat dat precies was. De winsten kunnen jaarlijks verschillen. Van welke winst moet je dan uitgaan? Vaak kent een directeur-grootaandeelhouder (dga) zichzelf een vast salaris toe, maar ontvangt hij of zij daarnaast ook nog dividend uit het bedrijf of doet opnames in rekening courant. Die bedragen zijn vaak ook het gezin ten goede gekomen. Zij genoten daardoor een bepaalde welstand.

De vraag is of die welstand in de toekomst kan worden voortgezet. Dat hangt onder meer af van het inkomen dat de ondernemer in de toekomst zal gaan genieten. Daarbij is niet zozeer het inkomen dat de dga zichzelf als salaris toekent relevant, maar het inkomen dat een ondernemer maximaal uit zijn bedrijf zou kunnen ontvangen, als salaris of als dividend, zonder dat het bedrijf daardoor zou omvallen. Dat is lastig te bepalen, zeker omdat het om een toekomstverwachting gaat en de winst bovendien kan fluctueren. Dat vereist specialistische kennis.

Of u als ondernemer aanspraak wilt maken op kinder- of partneralimentatie of juist alimentatie van u wordt gevraagd, of u nu zzp-er bent, of dga van een vennootschap, of u bent echtgenoot van een ondernemer, het is verstandig om u bij de vaststelling van de alimentatie te laten bijstaan.

Wij hebben ruime expertise in interpretatie van jaarrekeningen, cashflow en rekening courant structuren en kunnen u zeker begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie of het voeren van een procedure. Wij werken graag samen met uw accountant en/of fiscalist. Wij hebben bovendien een groot netwerk van fiscaal- en financieel deskundigen, bij wie wij u graag introduceren.

Dit kunt u alvast doen:

Wij werken graag samen met u aan een oplossing

Ons kantoor is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 12. U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Echtscheiding
Wij adviseren en begeleiden u bij regelingen voor uw kinderen, partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden en pensioenen.
Ondernemers
Wij hebben expertise op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met vennootschappelijke aspecten, uittreding uit een maatschap en de positie van de directeur/grootaandeelhouder bij een echtscheiding. Wij werken graag samen met notarissen, uw accountant, fiscalist en estate planner.
Erfrecht
Wij adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van verdeling van nalatenschappen, vereffening, executele en/of het bijstaan van de executeur, opeisen van een legitieme vordering en de uitleg van een testament.

Nieuws van verder-online