Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

vFAS

Hoe werkt scheidingsbemiddeling?


Scheidingsbemiddeling is een vorm van mediation. Scheidingsbemiddeling door een vFAS-advocaat-scheidingsbemiddelaar wijkt echter af van de meeste andere mediations. De vFAS staat voor de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

De vFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar heeft niet alleen de taak om de communicatie tussen de partners te bevorderen, maar ook om de partners juridisch goed te informeren: neutraal en onpartijdig, zoals het bij de positie van mediator past.

Scheidingsbemiddeling gaat uit van principes als vertrouwelijkheid, (financiële) openheid en respectvol met elkaar omgaan. Afspraken zijn pas bindend als er een overeenkomst, een convenant, tot stand komt. Om dit vast te leggen sluiten de mediator en de partners een mediationovereenkomst.

De scheidingsbemiddelaar begeleidt de partners bij hun onderhandelingen via communicatietechnieken en helpt bij het vinden van hun eigen oplossingen, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Als de partners tot overeenstemming zijn gekomen, legt de bemiddelaar hun afspraken vast in een "scheidingsconvenant". Vervolgens regelt de bemiddelaar de juridische afwikkeling van de relatie. Daar merken deLogo vFAS partners verder weinig van. Zij hoeven niet voor een rechter te verschijnen.

Meer informatie over de vFAS en haar leden vindt u op: http://www.vfas.nl/