Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

MfN

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.

De doelstellingen van het MfN

 • het stimuleren van de toepassing van mediation in Nederland
 • het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators
 • het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation
 • kwantificering en onderzoek inzake mediation 
 • het bieden van een overlegstructuur voor en over mediation

Door het nastreven van zijn doelstellingen beoogt het MfN om mediation een structurele plaats en functie te geven binnen het maatschappelijk bestel. Het MfN voorziet daarbij in een onafhankelijk kwaliteitskader voor mediation in Nederland.

De taken van het MfN

 • voorzien in een concreet kwaliteitssysteem (reglementen, modellen en het MfN Register van Mediators)
 • accrediteren en registreren van mediators (via het MfN Register van Mediators)
 • onderhouden van contacten met instellingen, bedrijven en overheden
 • ontwikkelen en verspreiden van documentatie en voorlichtingsmateriaal
 • op aanvraag selecteren van mediators uit het MfN Register
 • stimuleren van adequate opleidingsmogelijkheden voor mediators

Voor meer informatie: www.mediatorsfederatienederland.nll