Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Mediation versus procederen

De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht streven naar een snelle en adequate oplossing van de problemen van hun cliënten. Soms is een procedure onvermijdelijk. Door hun jarenlange proceservaring spannen de advocaten zich maximaal in om alle ter zake doende argumenten naar voren te brengen.

Door hun vaardigheden als mediator wordt het overleg, ook als er een procedure gevoerd wordt, niet achterwege gelaten. De ervaring leert immers dat de meest evenwichtige oplossing voor een probleem vaak aan de overlegtafel wordt gevonden.