Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Mediation informatie

Wat houdt mediation in?

Als er een conflict bestaat, communiceren de partijen niet op een constructieve manier. Een mediator helpt partijen om op basis van de wederzijdse belangen de dialoog op gang te brengen en een toekomstgerichte oplossing te bereiken.

Mediation gaat uit van een aantal basisprincipes:

  • in mediation praat men vertrouwelijk en in een besloten setting met elkaar en is elke betrokkene tot geheimhouding van het besprokene verplicht;
  • in mediation gedane voorstellen en uitspraken binden niet, tenzij dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen;
  • in mediation zit men op vrijwillige basis; ieder der partijen (ook de mediator) kan op elk gewenst moment zich daaruit terugtrekken;
  • in mediation moet men bereid zijn om te luisteren naar elkaar en zich naar elkaar behoorlijk te gedragen;

Om dit te waarborgen, sluit de mediator een mediationovereenkomst met de partijen. Als de mediation tot een oplossing leidt, wordt deze vastgelegd in een voor partijen bindende vaststellingsovereenkomst. De oplossingen in mediation zijn vaak heel creatief en meer op maat gesneden dan ooit via een rechter bereikt kan worden.

Wie kan zich mediator noemen?

Mediator is geen beschermde titel; in principe kan iedereen zich mediator noemen. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) stellen echter steeds strengere eisen aan aangesloten mediators om de kwaliteit van mediation te bevorderen. De advocaten/mediators van Hanssen Spronk Familierecht zijn lid van de vFAS (http://www.vfas.nl/) en het MfN (http://mfnregister.nl/).

Logo vFAS