Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Erfrecht

In het "nieuwe" erfrecht, dat op 1 januari 2003 is ingevoerd, is de positie van de langstlevende echtgenoot versterkt. De wettelijke verdeling, zoals die is opgenomen in de wet, bevat de basisregeling dat alle bezittingen en schulden overgaan op de langstlevende echtgenoot. De kinderen krijgen hierbij een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel, maar deze is in beginsel pas opeisbaar na zijn of haar overlijden.

De nieuwe regeling blijkt vrij star en in veel gevallen lang niet toereikend. De langstlevende echtgenoot kan de wettelijke verdeling wel ongedaan maken, maar dit moet binnen drie maanden na het overlijden gebeuren. Dit wordt door veel mensen als een te korte termijn ervaren, vooral bij ingewikkelder samengestelde nalatenschappen. Daarom is het in veel situaties aan te raden om van het wettelijk erfrecht af te wijken en een meer flexibel testament te maken.

Op 1 september 2016 is de wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet dient ter verbetering van de bescherming van het privévermogen van de erfgenaam. Dit houdt in dat pas sprake is van zuivere aanvaarding als een erfgenaam ofwel goederen van de nalatenschap verkoopt, ofwel op andere wijze goederen onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

Hanssen Spronk Familierecht kan u, samen met de notarissen uit hun netwerk, informeren over het bereiken van fiscaal gunstige regelingen, zeker als u een eigen onderneming heeft. Tevens kunnen zij aanvullende zaken voor u regelen, zoals voogdij, bewind en een executeurbenoeming.