Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Naamrecht

Geslachtsnaamwijziging

Het wijzigen van de geslachtsnaam is mogelijk om diverse redenen, zoals bij adoptie, erkenning en vaderschapsacties. Na ontbinding van een huwelijk of verbreken van een relatie kan de naam gewijzigd worden in die van de verzorgende ouder of  in die van de nieuwe partner van de verzorgende ouder.

Vaak gaat het bij dit soort maatregelen om zeer ingrijpende beslissingen met verstrekkende juridische en financiële gevolgen. Het is daarom van groot belang dat een gespecialiseerde advocaat u bijstaat. 

Hanssen Spronk Familierecht kan u adviseren en begeleiden in deze doorgaans gevoelige kwesties. Daarnaast kunnen onze advocaten worden benoemd tot bijzonder curator van een kind als de belangen van de ouders strijdig zijn met die van het kind. Het gaat dan om zaken als verzorging, opvoeding en beheer van het eigen vermogen.

Voornaamswijziging

Ook voor verzoeken om te komen tot voornaamswijziging staat Hanssen Spronk Familierecht u graag bij.