Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Gezag en omgang

Kinderen

Kinderen nemen een speciale plaats in binnen het personen- en familierecht. Behalve complex, zijn zaken waarin kinderen een centrale rol spelen vaak emotioneel en ingrijpend.

Ouderlijk gezag

Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft na een echtscheiding bestaan, tenzij de rechtbank het zogenaamd éénoudergezag oplegt. Indien de ouders geen overeenstemming bereiken over belangrijke opvoedkundige of financiële zaken, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter. Het hebben van gezag is ook van groot belang bij het overlijden van de andere ouder.

De ouder die niet met de feitelijke zorg van het kind is belast heeft recht op omgang en informatie. Regelmatig blijkt dat er sprake is van een achterliggend financieel of emotioneel probleem tussen de ouders, waarbij de omgang als breekijzer wordt ingezet. De rechter kan dan een omgangsregeling vaststellen.

Ook bij zaken rondom kinderen staan de advocaten van Hanssen Spronk Familierecht u graag bij met oog voor de  emotionele aspecten en met name ook voor de belangen van de kinderen.