Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Geregistreerd partnerschap

Anders dan bij het huwelijk kan een geregistreerd partnerschap worden beëindigd zonder tussenkomst van de rechter. Dat is mogelijk indien de partners geen kinderen hebben waarover zij het gezag uitoefenen en zij het eens zijn over de beëindiging. Er is in dat geval sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

In het geval dat het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd zonder tussenkomst van een rechter, zal een advocaat behulpzaam zijn bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap door middel van het opstellen van een overeenkomst. In deze overeenkomst verklaren de partijen dat zij het partnerschap willen beëindigen, omdat de relatie duurzaam ontwricht is. Bovendien bevat deze overeenkomst net als bij een echtscheiding afspraken over alimentatie, verdeling van de bezittingen en schulden en afspraken over pensioenrechten.

Wanneer de partners kinderen hebben, of indien de partners het niet eens kunnen worden over de beëindiging van hun geregistreerd partnerschap, is de tussenkomst van een rechter nodig. De procedure over de beëindiging van een geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure; het is noodzakelijk dat een advocaat wordt ingeschakeld. De advocaat zal de rechter verzoeken om het geregistreerd partnerschap te ontbinden en aangeven op welke wijze de cliënt dit wenst.

De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht zijn zeer ervaren in het begeleiden van het beëindigen van een geregistreerd partnerschap en kunnen u hierin bijstaan.