Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Familierecht informatie

Relaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders worden van rechtswege beschermd. Bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties zijn er kwesties die afgesproken, vastgelegd of geregeld moeten worden. Persoonlijke zaken waarbij ook vaak financiële belangen een rol spelen. Alle wet- en regelgeving die hierop van toepassing is valt onder het personen- en familierecht.

Gedegen juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag/voogdij over minderjarige kinderen, omgangsregelingen, huwelijkse voorwaarden, curatele, onderbewindstelling en mentorschap.

De advocaten van Hanssen Spronk Familirecht hebben de benodigde kennis en ervaring op al deze gebieden. Zij bieden u advies en bijstand afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. Dit geldt zowel voor ondernemers, directeuren en grootaandeelhouders als particulieren.