Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Erkenning, adoptie

Adoptie

Naast het adopteren van  buitenlandse kinderen is ook  'stiefouderadoptie' mogelijk. Deze vorm van adoptie is bedoeld voor de echtgenoot, partner of levensgezel van de ouder, die minimaal 3 jaar samenleeft met die ouder. Een verzoek tot adoptie kan alleen door een advocaat bij een rechtbank worden ingediend.

Afstamming, vaderschap, erkenning

Indien een verwekker een kind niet erkent, kan de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen tot gerechtelijk vaststellen van het vaderschap en een onderhoudsbijdrage vragen. Dit kan zelfs na het overlijden van de verwekker. Het gevolg van de toewijzing van dit verzoek is dat er een familierechtelijke band ontstaat tussen verwekker en kind, wat weer erfrechtelijke gevolgen heeft. Ook een verwekker kan, zelfs tegen de wens van de moeder in, de rechtbank toestemming tot erkenning van zijn kind en een omgangsregeling vragen. Ook wanneer de moeder een vrouwelijke partner heeft, kan de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen tot gerechtelijk vaststellen van het ouderschap. De meemoeder moet het dan als partner van de biologische moeder eens zijn geweest met de beslissing om het kind te (laten) verwekken. Voorgaande wordt ook wel de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (voorheen: gerechtelijke vaststelling van het vaderschap) genoemd.

Daarnaast zijn andere procedures mogelijk, zoals ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap en vernietiging van de erkenning.