Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele / Bewind / Mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen voor meerderjarigen die niet (helemaal) voor zich zelf kunnen zorgen, zoals verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, mensen die aan dementie lijden of verslaafden. Deze maatregelen zijn bedoeld om hen te beschermen tegen anderen die misbruik kunnen maken van hun situatie.
Curatele is van de drie voornoemde maatregelen, de meest vergaande. De onder curatele gestelde wordt handelingsonbekwaam en kan daarom niet zelfstandig beslissen. Er wordt een curator benoemd, die zowel de persoonlijke als zakelijke belangen behartigt.

Een persoon die onder bewind gesteld is, mag met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen alleen samen met de bewindvoerder handelingen verrichten. In het geval van mentorschap is het de mentor die de beslissingen neemt over persoonlijke belangen, zoals verzorging, verpleging, behandeling etc.

De ervaring leert dat deze beschermende maatregelen vaak te laat worden gevraagd met alle gevolgen van dien. Hanssen Spronk Familierecht staat u bij in het kiezen van de juiste beschermingsmaatregel en de juridische afwikkeling ervan.