Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Zowel voorafgaand als na het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen.
Emoties die kunnen dateren uit het verleden en de (voormalige) gezinssituatie spelen vaak een rol. Regelmatig komt het voor dat niet alleen de echtgenoot/ partner en/of kinderen betrokken zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap maar is de kring van betrokkenen groter. Te denken valt aan voormalige partners, kinderen uit andere relaties, personen die via een legaat rechten hebben of claimen en schuldeisers. Er kan sprake zijn van een begunstiging van goed doel of een specifieke instelling of diverse regelingen voor een onderneming van de erflater. Daardoor kan het analyseren en het afwikkeling van een nalatenschap zeer complex worden.

Vragen en problemen die zich voordoen zijn bijvoorbeeld:
. uitleg van het testament
. aanvaarden of verwerpen of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap
. wat is een wettelijke verdeling
. mogelijkheden en of problemen bij de verdeling van een erfenis
. hoe wordt een kindsdeel vastgesteld
. hoe bescherm ik mijn huidige partner
. wat zijn de consequenties van onterven
. is vernietigingen van een testament mogelijk
. rechten en plichten van de executeur en mogelijkheden ontslag executeur
. controle executeur of notaris.
. was de erflater in staat te beseffen wat het testament inhoudt.
. dient er een levenstestament te worden gemaakt.

Het is van groot belang u tijdig te laten informeren omdat er in het erfrecht (korte) verjaringstermijnen gelden.

Bij al deze en andere vragen kunt u zich uitstekend laten adviseren door zowel Pauline Hentenaar- Polderman als Koert Boshouwers die geheel gespecialiseerd zijn in alle facetten van het erfrecht. Beiden zijn aangesloten bij VEAN (Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland) en de vFAS (Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators).
Zij zullen u goede voorlichting kunnen geven en streven naar een oplossing in overleg. Efficiënt en met resultaat werken staat daarbij voorop in goede samenwerking met alle betrokkenen. Als geen oplossing te bereiken valt, zullen zij u kundig, adequaat en gebaseerd op een ruime ervaring kunnen begeleiden in een gerechtelijke procedure.