Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Procederen

Bij onze advocaten is een grote expertise aanwezig op het gebied van procederen op elk gebied van het familierecht, zowel bij rechtbanken als gerechtshoven in hoger beroep procedures. Zij realiseren zich dat een procedure veel impact op alle partijen kan hebben, zowel emotioneel als financieel. Zij procederen dan ook effectief en met kennis van zaken. Vooraf worden de haalbaarheid en de risico's ingeschat en tijdens de procedure regelmatig opnieuw bezien. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de kennis van anderen, zoals notarissen en accountants om tot een zo goed en volledig mogelijke onderbouwing van de zaak te komen.

De advocaten bij Hanssen Spronk Familierecht streven ernaar dat partijen in overleg tot overeenstemming te komen. Door overleg met de andere partij in correspondentie en/of bespreking middels mediation of collaborative divorce wordt naar oplossingen gezocht. Het lukt vanzelfsprekend niet altijd om tot een akkoord te komen.

Ook komt het voor dat de andere partij niet bereid is om te overleggen of dat partijen zo van mening verschillen dat een procedure onontbeerlijk is. Soms kan op diverse onderdelen overeenstemming bereikt worden maar op één facet niet en dient ten aanzien van deze kwestie te worden geprocedeerd. 

In familierechtelijke procedures geldt slechts in heel uitzonderlijke gevallen de regel dat de verliezer de proceskosten van degene die gelijk heeft gekregen, betaalt. Normaal gesproken betaalt ieder van de partijen zijn of haar eigen proces- en advocaatkosten, ongeacht de uitslag.