Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Pensioenverevening

Na echtscheiding bestaat een recht op 'pensioenverevening', tenzij de huwelijkse voorwaarden dit uitsluit. Pensioenverevening houdt in dat iedere echtgenoot recht krijgt op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door de andere echtgenoot is opgebouwd.

Partijen kunnen in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken maken over zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

In bepaalde gevallen kan ook worden bepaald dat pensioenaanspraken die (in eigen beheer) in een eigen onderneming van een van de partners zijn opgebouwd, worden afgestort onder een levensverzekeringsmaatschappij. Hiermee kan worden voorkomen dat pensioenaanspraken van de andere echtgenoot in geval van wanbeheer van de ondernemer of faillissement van de onderneming in gevaar komen.

In de nabije toekomst zal het niet langer mogelijk zijn om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het pensioen in eigen beheer zal moeten worden uitgefaseerd. Daarvoor zijn drie uitfaseermogelijkheden, namelijk afkoop, omzetting naar een oudedagsverplichting of behoud van eigen beheer op basis van een premievrij pensioen.
De DGA zal rekening moeten houden met verschillende voorwaarden die aan deze keuzemogelijkheden verbonden zijn. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat toestemming van de partner verplicht is in geval van afkoop of omzetting.

De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht kunnen u adviseren over de mogelijkheden op het gebied van pensioenverevening.