Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Ouderschapsplan

Indien partners uit elkaar gaan en zij kinderen hebben, moeten goede en duidelijke afspraken tussen de ouders worden gemaakt over de zorg van hun kinderen. Wanneer de kinderen op het moment dat de ouders uit elkaar gaan minderjarig zijn, moeten deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan komen verschillende onderwerpen met betrekking tot de kinderen aan de orde. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, het uitwisselen van informatie over de kinderen en omgangsregelingen. Tevens is het noodzakelijk om afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen, waaronder kosten voor de kinderopvang of studiekosten, vast te leggen in het ouderschapsplan. Aan de hand van deze afspraken zal een bedrag aan kinderalimentatie worden vastgelegd dat een van de partners verschuldigd zal zijn. Tenslotte is het raadzaam om afspraken over de rol van eventuele nieuwe partners in het ouderschapsplan op te nemen.

Het ouderschapsplan kan zelfstandig door de ex-partners worden opgesteld. De kinderen moeten op een bij hun leeftijd passende wijze bij het opstellen van het ouderschapsplan worden betrokken. De rechter zal, indien er een procedure loopt, de kinderen, die ouder dan 12 jaar zijn, oproepen en vragen naar hun mening over de zorgregeling.
Partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn bij een scheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De echtscheiding zal niet eerder door de rechtbank worden uitgesproken dan wanneer een ondertekend ouderschapsplan aanwezig is. Deze verplichting geldt overigens ook voor ongehuwde samenwoners met gezamenlijk gezag.

De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht kunnen u bijstaan bij het opstellen van het ouderschapsplan.