Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

De echtelijke woning

Indien echtgenoten gaan scheiden, is het vaak noodzakelijk om een beslissing te nemen wie, zolang de procedure duurt, in de echtelijke woning mag blijven wonen en wie de kosten van deze woning blijft voldoen. Voor het woonrecht tijdens de echtscheidingsprocedure is het niet van belang op wiens naam de woning staat en wie de woning na de echtscheiding krijgt toegedeeld.

Het is belangrijk om vervolgens in overleg te bepalen wie de woning verkrijgt, nadat de echtscheiding rond is. Hierbij zal de financiële situatie vaak een belangrijke rol spelen. Partijen zullen de mogelijkheden onderzoeken om de hypotheek op naam van een van de partijen te krijgen, zodat de ander ontslagen kan worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid. In veel gevallen moet de woning worden getaxeerd om de waarde van de woning te kunnen bepalen. De over- of onderwaarde moet tussen partijen worden verdeeld, waarbij vaak nog sprake is van te verrekenen kosten of inbreng uit privévermogen.
Indien u hier onderling geen overeenstemming over kunt bereiken, kan aan de rechter gevraagd worden een beslissing te nemen.

De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht kunnen u bijstaan om te komen tot afspraken over de echtelijke woning.