Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Boedelverdeling

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Echtgenoten kunnen hun huwelijksvermogen inrichten volgens gemeenschap van goederen of op basis van huwelijkse voorwaarden.

Indien u bent getrouwd voor 1 januari 2018 zonder een regeling over het vermogen van u en uw partner vast te laten leggen bij de notaris, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden die u en uw partner vóór het huwelijk hebben, samenvloeien op het moment dat u trouwt. Ook alle bezittingen en schulden die er tijdens het huwelijk bijkomen, zijn gemeenschappelijk. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat de schulden, gemaakt door uw partner, verhaald kunnen worden op uw eigen vermogen, kunt u huwelijkse voorwaarden op laten stellen. Na de beëindiging van uw huwelijk, door overlijden of echtscheiding, worden de schulden en bezittingen verdeeld volgens deze huwelijkse voorwaarden.

Let op; voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt een andere regeling, namelijk een beperkte gemeenchap van goederen. Dit houdt in dat alles wat voor het huwelijk privé was ook privé blijft, ongeacht of er sprake is van verkrijging onder uitsluitingsclausule. Alles wat na het huwelijk door de echtgenoten wordt verkregen wordt wel gemeenschappelijk. Wat aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorde voor het huwelijk, blijft ook na sluiting van het huwelijk gewoon gemeenschappelijk. Verkrijgingen uit een erfenis of schenking wordt voor mensen die na 31 december 2017 getrouwd zijn automatisch een privé bezit zodat dit niet in de gemeenschap valt.

Soms is het aan te raden, om bijvoorbeeld fiscale redenen, tijdens het huwelijk alsnog huwelijksvoorwaarden op te laten maken.

Bij onze advocaten bestaat een specifieke deskundigheid op het gebied van begeleiden van boedelverdelingen met vennootschappelijke aspecten, ontbinding VOF, uittreding uit maatschap en de positie van de directeur grootaandeelhouder.