Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Collaborative Divorce / Overlegscheiding

Collaborative divorce is een wijze van uit elkaar gaan waarbij ieder van de partners een eigen advocaat-mediator inschakelt. Centraal staat het respect voor elkaar en voor de familiegeschiedenis en de toekomst van een ieder. Het grote verschil met een mediation is dat ieder der partijen een eigen advocaat heeft, zonder de intentie te hebben daarmee de zaken op scherp te zetten en/of te procederen. De partners houden daarmee zelf de controle over de beslissing, in plaats van deze controle uit handen te geven aan de advocaten en uiteindelijk aan de rechter. Partners kunnen ook deskundigen inschakelen.

Partijen komen schriftelijk overeen dat zij deel zullen uitmaken van het proces van overleg dat het doel heeft overeenstemming te bereiken buiten de rechter om. Het doel daarbij is te streven naar werkbare relaties, ook in de toekomst, en het samen oplossen van problemen en het voorkomen van een juridisch gevecht. Om dit te verwezenlijken worden schriftelijk zoveel mogelijk gegevens uitgewisseld alvorens gezamenlijk, in vele gevallen onder leiding van een deskundige coach, te overleggen. Wanneer er knelpunten blijken te zijn, worden deze direct en oplossingsgericht aangepakt door alle betrokkenen.
Verwezen wordt naar de website: www.overlegscheiden.com

Monique Hanssen, Anki Spronk en Diny Louwen zijn inmiddels getraind in deze nieuwe methode. Zij zijn enthousiast over deze goede en snelle manier van scheiden of afwikkelen van een relatie.