Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Advocaat: Pauline Hentenaar-Polderman

Na afronding van haar studie Nederlands recht (richting privaatrecht) en notarieel recht aan de Universiteit Utrecht is Pauline in 2005 als advocaat familie-en erfrecht bij een middelgroot advocatenkantoor in Zutphen gaan werken. Vanaf 2008 tot en met 2017 heeft Pauline bij Van Benthem en Keulen Advocaten en Notariaat in Utrecht gewerkt. Per 1 januari 2018 heeft zij zich aangesloten bij Hanssen Spronk Familierecht en houdt zij zich uitsluitend nog bezig met het erfrecht.

Pauline behartigt de belangen van mensen die te maken hebben met erfrechtelijke kwesties. Te denken valt aan uitleg van een testament, de positie en de rechten van de langstlevende echtgenoot, de rechten van een legitimaris, problemen in de executele of de vereffening en geschillen over de verdeling van de nalatenschap.

Uitgangspunt is om cliënten van meet af aan inzicht te geven in hun (rechts)positie en duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van hun wensen. Efficiënt en effectief werken staat daarbij voorop. Een goede samenwerking met de cliënt vindt Pauline daarom van essentieel belang.Pauline probeert altijd eerst in onderling overleg met de andere partij(en) tot een regeling in der minne te komen, maar een procedure is soms onvermijdelijk. Pauline heeft een ruime proceservaring.  

Pauline is lid van de VEAN (Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland) en van de vFAS (Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediatiors).

hentenaar@hanssenspronk.nl / 030 2336288 / 06 34096533