• Echtscheiding
  • Expats
  • Kinderontvoering
  • Erfrecht

Een echtscheiding kan internationale aspecten hebben. Dit is met name het geval als de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, mensen buiten Nederland zijn getrouwd of na hun huwelijk buiten Nederland zijn gaan wonen en/of werken.

Aan de hand van zowel internationale verdragen, Europese en Nederlandse wetten en buitenlandse wetgeving zullen wij nagaan welk recht van toepassing is op de echtscheiding, de regelingen voor de kinderen, de alimentatie en de verdeling van uw vermogen. Dat kan per onderwerp verschillen. Wij begrijpen dat u behoefte kunt hebben aan een duidelijk overzicht van welk recht van toepassing is en wat dan uw concrete mogelijkheden zijn. Dat brengen wij voor u in kaart. Indien noodzakelijk winnen wij adviezen in over een buitenlands rechtssysteem of brengen wij u in contact met een bevriende advocaat in het buitenland. We zullen zoveel mogelijk trachten de noodzakelijke procedures voor u in Nederland te laten plaatsvinden. Maar de Nederlandse rechter is niet in alle gevallen bevoegd om een oordeel te geven over zaken met een internationale kant. Dan zal er in het buitenland moeten worden geprocedeerd. Als u dat wenst, kunnen wij voor u dat buitenlandse traject begeleiden.

 

Voor Nederlandse expats is het vaak fijn om in de korte periode dat zij in Nederland zijn, het grootste deel van hun scheiding, een wijziging van een zorgregeling of aanpassing van de alimentatie te regelen. Wij helpen u dan zo efficiënt mogelijk te werken en houden zoveel mogelijk tijd voor u vrij. De afronding van de echtscheiding regelen we met u via Skype en andere digitale mogelijkheden.  Zo houden we persoonlijk contact waar u ook bent. 

Ook buitenlandse expats die tijdelijk in Nederland wonen, kunnen wij hulp bieden. Wij adviseren hen over in hoeverre het Nederlands recht op hun situatie van toepassing is. Vaak is dat het geval als er beslissingen over kinderen moeten worden genomen of partneralimentatie moet worden vastgesteld. Wij adviseren ook regelmatig de advocaten van partijen in het buitenland over het toepasselijke Nederlands recht. Indien nodig begeleiden we hen bij een procedure hier in Nederland.

Als uw kind is meegenomen naar het buitenland, mag u het niet zomaar zelf terughalen. Dit is in strijd met nationale en internationale wetgeving. Zo'n actie kan ernstige gevolgen voor u hebben. Ontvoeren en terugontvoeren is bovendien niet in het belang van het kind. Het is daarom verstandig u daarin te laten begeleiden.

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag gaat ervan uit dat het kind zo snel mogelijk moet terugkeren naar het land van waaruit het ontvoerd is. Het verdrag geldt alleen voor kinderen tot 16 jaar. 

Indien u vermoedt dat uw kind door zijn andere ouder naar zijn of haar land van herkomst zal worden ontvoerd of vreest u dat het niet meer zal terugkeren van vakantie in dat land, dan kunt u zelf al het nodige doen om dat te voorkomen. Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt u veel informatie.  

De Centrale Autoriteit zal voor u contact opnemen met de Centrale Autoriteit van het land waar uw kind is en proberen het kind terug te laten komen. Als uw kind in een niet-Verdragsstaat is, zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken de contacten leggen om via de diplomatieke weg uw kind terug te halen. Als dat niet lukt, zult u zelf in het buitenland met een advocaat daar een procedure moeten voeren. Dat is een zware weg. Wij kunnen u daar zeker in begeleiden en ondersteunen.

Erfrecht

Het afwikkelen van een nalatenschap kan internationale aspecten hebben. Is er een testament? Welk recht is van toepassing op de afwikkeling? Hoe moeten vermogensbestanddelen in het buitenland, zoals een huis in Frankrijk, worden verdeeld? Dat zijn ingewikkelde vragen. Wij helpen u graag verder.

Wij werken graag samen met u aan een oplossing

Ons kantoor is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 12. U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Echtscheiding
Wij adviseren en begeleiden u bij regelingen voor uw kinderen, partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden en pensioenen.
Ondernemers
Wij hebben expertise op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met vennootschappelijke aspecten, uittreding uit een maatschap en de positie van de directeur/grootaandeelhouder bij een echtscheiding. Wij werken graag samen met notarissen, uw accountant, fiscalist en estate planner.
Erfrecht
Wij adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van verdeling van nalatenschappen, vereffening, executele en/of het bijstaan van de executeur, opeisen van een legitieme vordering en de uitleg van een testament.

Nieuws van verder-online

[wp-rss-aggregator template="hanssenspronk"]